בולם זעזועים

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

בולם זעזועים

בולם זעזועים משכך את הכיווץ ואת ההחזרה שבמחזור התנועה של המתלה. תפקידו העיקרי של בולם הזעזועים הוא לשמור על מגע קבוע בין גלגל הרכב לקרקע. בולמי זעזועים מותקנים במערכת המתלים של הרכב ותפקידם להגביל ולרסן את תנועת הרכב מעל מהמורות או פגעים בכביש. בולמי זעזועים  עובדים לפי העיקרון של הנעת נוזל והולכת חום. ע"י דחיקת בוכנה דרך שמן, מתפתח בבולם חיכוך הידראולי הנחוץ כדי להתנגד לקפיצה הלא מרוסנת של המתלה. הנוזל ההידראולי שבגוף הבולם נדחק דרך נקבים זעירים בבוכנה אשר מאפשרים מעבר של כמות שמן מועטה והתוצאה היא הגבלת תנועת הרכב באמצעות האטה של תנועת הקפיץ וזרועות המתלה. קיימות עקרונות פעולה של בולמי זעזועים כגון: בולמי אוייר המאפשרים שיכוך וריסון יעילים ומדויקים יותר.

מונחים בתחום