accessibility

1970 – גאווה ישראלית: מונית מרצדס 7 מקומות Copy

הארץ גדלה והתפתחה ועמה צורכי הישראלים בתחבורה בין-עירונית מגוונת. עמיחי חרל"פ, שכבר ייבא ממרצדס מוניות ואוטובוסים, יזם בניית דגם ייעודי חדש למוניות מרצדס – בעל 7 מקומות ישיבה (בנוסף על הנהג) במקום 4 בלבד במונית או במכונית רגילה. חרל"פ שרטט מפרט לדגם מרצדס שלמעשה נחצה לשניים ובמרכזו נוסף מושב ל-3 נוסעים
נוספים. דגם המונית בעל 7 המקומות זכה למכירות שיא של 2000 מכוניות. ההצלחה המסחררת של המוניות החדשות לא נעלמה גם מעיני מרצדס העולמית, שאימצה את ההמצאה ושיווקה את הדגם ברחבי העולם. הדגם הראשון נקרא דגם 200, ולאחריו הוציאה מרצדס דגמים משופרים 220, 240, 300 ועוד.