accessibility

1965 – כניסת היונימוג לישראל

במדינת ישראל המתפתחת צמח צורך נוסף בקרב חקלאים, קבלנים ואנשי שטח – רכב עביר ואמין למגוון עבודות בדרכים לא סלולות. יונימוג של מרצדס ענה על הצורך בדיוק: רכב שטח 4X4, עביר בכל תנאי שטח וניתן להרכיב עליו חלקים לעבודות שונות: לחקלאות, לעבודות עפר או לעבודה במכרות. עמיחי חרל"פ התחיל לייבא את היונימוג
בשנת 1965. העסקה הראשונה נעשתה עם מכרות הנחושת בתמנע, ולאחר מכן הפך היונימוג ללהיט בקיבוצים, במושבים ובאתרי עבודה שונים. היונימוג שימש עוד לפיזור מלח, לפינוי שלגים בחטיבת החרמון ולכיבוי שרפות ביערות בשירות קק"ל.