accessibility

1994 – השקת יונדאי בישראל

בתחילת שנות ה-90' התנהלה תחרות עזה בין יבואני הרכב על קבלת זיכיונות רכב מקוריאה. ד"ר שמואל חרל"פ הצליח לגבור על המתחרים ולהשיג את הזיכיון לשיווק המותג יונדאי בישראל.