accessibility

2000 – השקת חברת המימון "דביס" של דיימלר וכלמוביל

כלמוביל נענתה לצורך, שזיהתה אצל הלקוחות, במתן פתרונות מימון בעת רכישת רכב, ויחד עם חברת דיימלר העולמית היא הקימה את חברת "דיימלר שירותי מימון". החברה המשותפת החלה לפעול תחת השם "דביס". היתה זו הפעם הראשונה שבה יצרן רכב שיתף פעולה עם יבואן מקומי בנושא המימון.