accessibility

דיפיוזר

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

דיפיוזר

דיפיוזר נועד לשפר התכונות האווירודינמיות של הרכב. דיפיוזר מגביר את מהירות האוויר הזורם מתחת למרכב הרכב ובכך מקטין את הלחץ  ויוצר אפקט "שאיבה" (אפקט ברנולי) מתחת לרכב, באופן זה ניתן להשיג אחיזת כביש טובה יותר (כוחות הצמדה) ללא שנדרש לשנות את הצורה החיצונית של הרכב ולשלם בהגדלת מקדם הגרר שמשמעותו יותר התנגדות לתנועת הרכב במרחב ולכן גידול בנתוני תצרוכת הדלק. הדיפיוזר משמעותי יותר ככל שמהירות הרכב גדולה יותר. הדיפיוזר מותקן במרבית מכוניות הספורט ובמכוניות יוקרה מסוימות הוא מותקן בחלק האחורי בין שני האגזוזים ותורם לביצועים משופרים ולמראה ספורטיבי מרהיב.

מונחים בתחום