accessibility

EuroNCAP

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EuroNCAP

EuroNCAP– איגוד European New Car Assessment Programme (EuroNCAP) מבצע מבחני בטיחות לבחינת רמת הבטיחות הפסיבית של כלי הרכב. מבחני ריסוק לבדיקת רמת הבטיחות של כלי הרכב כוללים התנגשות חזיתית במכשול במהירות 64 קמ"ש, דריסת הולך רגל במהירות 40 קמ"ש, התנגשות בעמוד קשיח והתנגשות צדית במהירות 50 קמ"ש.

מונחים בתחום