accessibility

Latch

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latch

Latch– ראשי תיבות של Lower Anchors and Tethers for Children הוא תקן בטיחות פופולארי בעיקר בארצות הברית ובקנדה לחיבור מושב בטיחות לילדים. באמצעות התקן הבטיחות למושב הילדים מעגנים את המושב בכמה נקודות למרכב הרכב על מנת למנוע פגיעה בילד בזמן תאונה.

מונחים בתחום