accessibility

ראש מנוע

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ראש מנוע

מורכב מעל הצילינדר השוכן בבלוק המנוע ומהווה את החלק העליון של המנוע. ראש מנוע מיוצר לרוב מאלומיניום ומכיל שסתומים ואת גל הזיזים כאשר במנועים מסוימים ראש המנוע כולל גם פלאגים. ראש מנוע או אטם ראש המנוע ידועים כחלקים שעשויים להיפגע כאשר המנוע מתחמם יתר על המידה.

מונחים בתחום