accessibility

PLUS DISTRONIC

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PLUS DISTRONIC

מערכת בקרת שיוט אקטיבית מסוג DISTRONIC מותקנת במגוון רכבי מרצדס ופועלת בעזרת מכ"ם המותקן בחזית הרכב. המערכת ממוחשבת ופועלת באופן אוטומטי ותפקידה להתאים את מהירות הנסיעה בהתאם לרכב מלפנים. המערכת אחראית על שמירת מרחק באמצעות בלימת רכב באופן אוטומטי והיא שולטת על המצערת ומערכת הבלימה. המערכת יודעת לזהות מצבים מסוכנים שעשויים להביא להתנגשות הרכב עם רכב או עצם הממוקם בקו הנסיעה של הרכב, ולהעביר התראות מתאימות לנהג (ויזואלית ווקאלית). במידה והנהג לא מגיב להתראות המערכת, תבצע המערכת בלימה חלקית ואפילו בלימת חירום במטרה למנוע התנגשות או לצמצם נזקים.

מונחים בתחום