accessibility

עקומת כוח

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

עקומת כוח

גרף המתאר הספק מנוע בסל"דים שונים. עקומת הכוח יכול להיות שטוחה כאשר היא מציינת מנוע בעירה המספק הספק מנוע גבוה כבר בסל"ד נמוך או יכולה להיות חדשה כאשר המנוע מספק את ההספק המרבי בתחום סל"ד יחסית צר.

מונחים בתחום