accessibility

סל"ד

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

סל"ד

סל"ד – סיבובים לדקה. מד הטורים מודד באיזו מהירות מסובב המנוע את גל הארכובה – אותו גל שמניע את תיבת ההילוכים, ואשר מעבירה את התנועה הסיבובית לגלגלים. למעשה ככל ש"ניתן יותר בגז" כך המנוע יעלה את הטורים – כלומר את סיבובי המנוע וכתוצאה מכך יועבר יותר כח לגלגלים.

מונחים בתחום