accessibility

קדם מותחן לחגורת בטיחות

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

קדם מותחן לחגורת בטיחות

בעת זיהוי מצב חירום, שעשוי לגרום לפתיחת כריות האוויר, משמש הקדם מותחן למתיחת חגורת הבטיחות והצמדת הנהג והנוסע למושב. קדם המותחן יופעל טרם הפעלת חגורת הבטיחות, ובתנאים מסוימים, ייתכן ויופעל ללא שהופעלו כריות האוויר.

מונחים בתחום