accessibility

חזון וערכים

 ייעוד קבוצת כלמוביל

"לפתח ולספק עבור הלקוחות את הפתרונות, המוצרים והשירותים המתאימים ביותר בענף התחבורה
תוך כדי השאת הערך לבעלי המניות לאורך זמן."

חזון קבוצת כלמוביל

"קבוצת כלמוביל שמה לה למטרה להיות המובילה ואמת המידה בענף התחבורה. נקנה ערך מוסף, הנאה,
תחושת שייכות וגאווה לכל לקוחותינו, עובדינו ושותפינו העסקיים."

אחריות עסקית

אנו פועלים מתוך מכוונות לתוצאות בראיה רחבה ואחריות עסקית כוללת. בכל החלטה אנו מפעילים שיקול דעת כולל, הלוקח בחשבון את השפעת הפעולה על מכלול ההיבטים של הפעילות שלנו ומאזנים בין ההשפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

אחריות עסקית

שירותיות

אנו קשובים לרצונות והצרכים של לקוחותינו ועושים ככל שביכולתנו להעמיד לרשותם פתרונות כוללים ושירותים ברמה ובאופן אשר יהיו מעבר לציפיותיהם.

יצירתיות

אנו מאתגרים את עצמנו כדי למצוא פתרונות ייחודיים וחדשניים, מעודדים הפעלת "ראש גדול", מעורבות ופעילות שמעבר לשגרת התפקיד. המקובל הוא לא דבר שאנו מסתפקים בו.

יצירתיות

יושרה

אנו לא מתפשרים על ערכי יושר, הגינות ואמינות. אנו עומדים בהבטחותינו, אומרים את האמת שלנו גם כאשר זו אינה נעימה ודורשים מעצמנו ומאחרים את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. אנו משחקים ומנצחים – על פי החוקים.

מקצוענות

אנו מונעים מתוך מחויבות למצוינות. אנו מתמחים בתחום בו אנחנו פועלים, אנחנו מתכננים את פעולותינו, עושים נכון בפעם הראשונה. כמקצוענים, אנו מחוייבים ללמידה, שיפור ופיתוח תמידיים ותהליכי הפקת לקחים ויישומם.

אנושיות

אנו מתייחסים בכבוד, באכפתיות ובאמון לכל אדם בהיותו אדם. אנו קשובים לסובבים אותנו ומחויבים לדאוג לרווחתם ולפיתוחם האישי של עובדינו.

צוותיות

הצלחתנו מותנית ביכולתנו לפעול כגוף אחד הממצה את יכולתיו, על ידי מתן ביטוי והכלת היכולות הייחודיות של כל יחידה ארגונית וכל עובד בחברה. אנו מעריכים ומכבדים שונות בין אנשים, ומאמינים בעבודת צוות, תקשורת פתוחה ושיתוף ברעיונות ובכישורים.