accessibility

אגזוז

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

אגזוז

אגזוז– צינור מפלט שייך למערכת פליטת הגזים ברכב ונמצא לרוב בחלק האחורי של הרכב. תפקידה של מערכת הפליטה לפלוט את התערובת השרופה אשר נוצרה בתא השריפה במנוע של הרכב. מקור השם אגזוז במילה Exhaust שפירושה פליטה.

מונחים בתחום