accessibility

קריאה חוזרת לרכבי יונדאי

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן הרכב אל בעלי הרכבים, לצורך ביצוע בדיקה ו/או פעולה מונעת ו/או תיקון ברכב, בהתאם.
מוקדי שירות
על מנת לבדוק אם רכבך נמצא בקריאה חוזרת פתוחה, אנא מלא את מספר הרישוי או מספר השלדה כפי שמופיע ברישיון הרכב.
מספר רישוי(נא הקלד המספרים משמאל לימין)
מספר שלדה(נא הקלד המספרים משמאל לימין)
  • המידע באתר אינו כולל רכבים שיובאו ביבוא אישי.