accessibility

זווית גישה

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

זווית גישה

זווית גישה היא הזווית בה פוגש החלק הקדמי של הרכב במכשול מבלי שהמכשול ישפשף הרכב מלפנים. ניתן למדוד את הזווית על ידי הצמדת משטח עץ הנוגע בגלגלים הקדמיים ובחלק הקדמי ביותר של הרכב- פגוש, כננת, טבעת חילוץ, או שאקל. הזוית הנמדדת בין המשטח לקרקע מוגדרת זוית הגישה של הרכב. חישוב זה מאפשרת לדעת מהו השיפוע המקסימלי עליו יכול הרכב לטפס מבלי לגרום לנזק למכלולי הרכב.

מונחים בתחום