accessibility

גיר רציף

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

גיר רציף

מדובר בגיר אוטומטי עם אין סוף יחסי העברה (הילוכים). למעשה, התיבה יכולה לפעול בכל יחס העברה בין שני יחסי העברה, נמוך וגבוה, שהוגדרו מראש. בתיבה הרציפה אין גלגלי שיניים והיא מורכבת משני זוגות של חרוטים הפונים זה אל זה וביניהם מתוחה רצועת הנעה. למעשה, ההילוכים נקבעים באמצעות מקומה של הרצועה על החרוטים ובהתאם לדרישת הכח של הנהג. תיבה רציפה מתאפיינת בפעולה חלקה ביותר וחסכונית בדלק ההופכת אותה לחביבה על מרבית הנהגים. עם זאת, נהגים שאוהבים האצות או ללחוץ את הרכב שלהם למגבלות נוטים להתלונן על כך שהתיבה חונקת את המנוע ולא מאפשרת למצות את ביצועיו.

מונחים בתחום