accessibility

הגה חשמלי

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

הגה חשמלי

כבר לא מעט שנים מאז שהמכוניות הלכו ותפחו, הצמיגים התרחבו כך שברוב המוחלט של המכוניות ההיגוי נעזר בתגבור המקל על סיבוב הגה. במשך שנים התגבור נעשה באמצעות מנגנון הידראולי שקיבל את הכוח להפעלתו מהמנוע. בשנים האחרונות ,מתוך הצורך ליישר קו עם מגמת החיסכון בדלק ובעלויות היצור, מרבית יצרני הרכב עברו למנגנוני תגבור חשמליים. בנוסף, מערכת ההגה החשמלית מאפשרת יישום של פונקציה לחניה אוטומטית של הרכב, כמעט ללא התערבות הנהג. למרות שלכאורה זה נשמע כשדרוג החיסרון הוא שבלא מעט מכוניות עם מערכות חשמליות ההגאים מרגישים מנותקים וחסרי תחושה בתפעולם ולכן פוגמים בחוויית הנהיגה ולפעמים אף בתחושת הביטחון. חשוב לציין שלמערכת ההגה החשמלי יש תקינה קפדנית במיוחד, אשר מאלצת את היצרנים לתכנן מערכות בעלות רמות אמינות גבוהות מאוד.

מונחים בתחום