accessibility

הזרקת דלק

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

הזרקת דלק

הזרקת דלק הינה מערכת אלקטרונית המציעה יתרונות רבים ותפקידה העיקרי לספק למנוע תערובת אוויר ודלק באופן אופטימלי. מערכת הזרקת דלק כוללת חיישנים ובקרים אלקטרוניים והיא פותחה כתחליף למאייד ולהזרקת הדלק המכאנית והיא יעילה יותר ומשפרת את דיוק אספקת הדלק למנוע. המערכת מציעה יתרונות רבים כגון: תצרוכת דלק מופחתת, ביצועי מנוע משופרים, הספק מנוע גבוה, זיהום אוויר מופחת, עלויות תחזוקה נמוכות יותר, אמינות, מנוע רכב עם פעולה חלקה ונהיגה נעימה.

מונחים בתחום