accessibility

הגה מסרק ומוט משונן

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

הגה מסרק ומוט משונן

מנגנון היגוי הכולל הגה, מסרק ומוט משונן הוא המנגנון הנפוץ ברכבים כיום. מערכת היגוי בנויה ממוט ארוך ומשונן (מסרק ההגה) עליו מסתובב גלגל שיניים המחובר במוט ארוך לגלגל ההגה. כאשר מסובבים את גלגל ההגה מסתובב גלגל השיניים והופך מתנועה סיבובית לתנועה קווית באמצעות הזזת המוט המשונן ימינה ושמאלה וכך מתאפשרת הפנייה של הרכב. מערכת ההיגוי עברה בשנים האחרונות שינויים ורבים וכיום רוב הרכבים מצוידים בהגה כוח ורכבים חדשים מצוידים בהגה כוח חשמלי ובקרת היגוי אלקטרונית.

מונחים בתחום