accessibility

יחס משקל לכוח סוס

שיתוף    שיתוף
אינדקס א'-ב'
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

יחס משקל לכוח סוס

הנתון יחס משקל לכוח סוס מתקבל על ידי חלוקת משקל הרכב בהספק המנוע. נתון זה משמש עבור מדידת ביצועי רכב, ובעיקר התאוצה. יחס זה קובע את מידת התאוצה המקסימלית של האופנוע או כלי הרכב, וככל שהאופנוע או כלי הרכב יהיה קל יותר וההספק שלו גבוה יותר, כך תאוצת הרכב/ אופנוע תהיה חזקה יותר. השוואת נתון זה מאפשרת להבין את יכולת ניצול הספק המנוע בפועל, שכן רכב כבד עם אותם כ"ס כמו רכב קל יותר, יהיה בעל תחושת נהיגה כבדה יותר.

מונחים בתחום